Czy podwyższenie stóp procentowych wpłynie mocno na rynek kredytowy?

Monitorowanie stóp procentowych jest niezwykle ważne z perspektywy świadomego kredytobiorcy. Dlaczego? Przy wysokich stopach procentowych płacisz więcej za dotychczasowe zobowiązania, a przy niskich stopach procentowych mniej. A zatem każdemu kredytobiorcy, szczególnie długoterminowemu zależy na możliwie najniższych stopach. Czy jednak zmian w polityce monetarnej warto się, aż tak obawiać i do czego prowadzą faktycznie na rynku kredytowym? Wejdź na ulicaFinansowa.pl i zobacz gdzie najlepiej znaleźć kredyt.

Jak polityka monetarna wpływ ana rynek kredytowy?

Banki detaliczne, a także firmy pożyczkowe odpowiadają wyraźnie na kształtowanie polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski. Polityka pieniężna jest scalona z poziomem inflacji. Jeżeli poziom inflacji jest stabilny, niski, wtedy stopy procentowe pozostają na niskich poziomach. Kiedy jednak inflacja mocno rośnie (ponad założony w Narodowym Banku Polski) cel, wtedy dochodzi do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Akurat dla kredytobiorców długoterminowych to bardzo duży cios ze względu na wzrost miesięcznych rat. Przy kredytach krótkoterminowych nawet bardzo wysokie stopy procentowe nie są, aż tak dużą przeszkodą, ponieważ takie zobowiązania spłacasz stosunkowo szybko.

Obserwacja polityki monetarnej przydaje się kredytobiorcom

Polityka monetarna jest kluczowa dla zachowania właściwego stosunku pomiędzy udzielonymi kredytami, a budowaniem realnych oszczędności społeczeństwa. Warto zauważyć, że wysokie stopy procentowe kierują pieniądze na lokaty bankowe, a niekoniecznie do konsumpcji. Im wyższe stopy procentowe, tym korzystniejsze warunki oszczędzania. Oczywiście jedna podwyżka procentowa praktycznie nic nie znaczy w krótkim terminie. Faktycznie jednak pierwsza podwyżka stóp procentowych z reguły zapowiada kolejne, bo inflacji nie da się zahamować w tak krótkim okresie. Interesujesz się zagadnieniem polityki monetarnej? Obserwuj spotkania Rady Polityki Pieniężnej i naucz się odczytywać komentarze pochodzące z RPP. W ten sposób mniej więcej określisz najlepszy termin na wejście lub wyjście z rynku kredytowego. W 2018 roku występuje coraz wyższe prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych. Inflacja wyraźnie poszła w górę, a to zmusza Narodowy Bank Polski do podjęcia ewentualnych działań regulujących.

Na zakończenie

Podwyżki stóp procentowych przy stosunkowo niewielkim kredycie gotówkowym nie wykazują dużej szkodliwości dla budżetu gospodarstwa domowego w przeciwieństwie do pożyczek długoterminowych. Dobre prognozowanie przydaje przede wszystkim długoterminowym kredytobiorcom.